PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Máme zapsáné tyto ochranné známky

Osvědčení o zápisu užitného vzoru č. 29546

Osvědčení o zápisu ochranné známky č. 355672